Tin tức chung

Hình của Admin LMS
Công tác thanh tra trên LMS
Bởi Admin LMS - Saturday, 9 July 2016, 4:44 PM
 

Kính gửi Quý Thầy/Cô một số điểm lưu ý khi sử dụng hệ thống LMS như sau:

- Đăng ký lớp học phần có sử dụng LMS vào giảng dạy thì sẽ đăng ký ở Khoa (lúc phân công giảng viên), thư ký khoa chuyển thông tin này qua phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí.

- Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí sẽ cập nhật ...

Đọc phần còn lại của chủ đề
(231 từ)
 
Hình của Đặng Thái Thịnh
Thông báo về quyền hạn trên LMS - UEH
Bởi Đặng Thái Thịnh - Saturday, 30 January 2016, 10:44 AM
 

Hệ thống LMS - UEH thông báo về quyền hạn của Giảng viên/CBQL và người học như sau:

Ban Chủ nhiệm khoa:

- Toàn quyền quản lý trên cây danh mục của đơn vị mình như: tạo các cây danh mục con, phân chia theo bộ môn, chuyên ngành đào tạo, hoặc theo khóa, bậc, hệ;

- Phân quyền cho giảng viên khi có giảng...

Đọc phần còn lại của chủ đề
(253 từ)
 
Hình của Admin LMS
Ứng dụng LMS-UEH trên thiết bị di động
Bởi Admin LMS - Monday, 25 January 2016, 1:51 PM
 
Hệ thống học trực tuyến LMS - UEH chính thức triển khai ứng dụng cho điện thoại và máy tính bảng.


- Tài về tại đây, hoặc tìm từ khóa "UEH" trên Play Store (đối với thiết bị chạy Android). 


- Tải về tại đây, hoặc tìm từ khóa "UEH" trên App Store (đối với thiết bị chạy iOS).

LMS - UEH

 
Hình của Định Võ Hà Quang
Tài khoản truy cập Hệ thống học trực tuyến lms.ueh.edu.vn
Bởi Định Võ Hà Quang - Monday, 25 January 2016, 1:47 PM
 

Kính gửi Quý Thầy/Cô, học viên sinh viên các Khóa/Hệ tại UEH,

Tài khoản truy cập vào Hệ thống học trực tuyến (lms.ueh.edu.vn) như sau:


- Giảng viên/Cán bộ quản lý UEH: Đăng nhập bằng tài khoản Email UEH (@ueh.edu.vn), xác thực trung gian qua Google.

- Sinh viên/Học viên UEH: Đăng nhập bằng tài khoản...

Đọc phần còn lại của chủ đề
(165 từ)