Lựa chọn phiên bản LMS-UEH

Khi truy cập https://lms.ueh.edu.vn hệ thống sẽ yêu cầu chọn LMS phiên bản cũ (2016) hoặc mới (2022). Việc lựa chọn này sẽ kéo dài đến 30/06/2022, sau thời gian này hệ thống sẽ tự động vào LMS mới (2022).

shape shape

Hệ thống LMS cũ

Hệ thống LMS-UEH sử dụng hỗ trợ công tác giảng dạy và học tập của sinh viên, học viên tại trường Đại học Kinh tế TP.HCM được triển khai từ 2016.
Hệ thống sẽ đóng vào 30/06/2022.

Truy Cập
shape shape

Hệ thống LMS mới

Hệ thống LMS mới được tối ưu hơn mang đến nhiều tiện ích và nâng cấp. Giúp cho giảng viên và người học chủ động hơn trong việc tạo và tham gia khóa học.
Thay thế hệ thống LMS cũ từ ngày 08/02/2022.

Truy Cập

Hệ thống LMS phiên bản 2022

1- Tăng khả năng đáp ứng tính sẵn sàng cho người học (high availability)
2- Tăng tốc độ truy cập và đáp ứng số lượng người dùng lớn tại UEH (high speed and scalability)
3- Tăng mức độ bảo mật (enhancing security)
4- Phân quyền, sắp xếp theo các trường thành viên UEH, các khoa thuộc trường thành viên
5- Đáp ứng mỗi giảng viên mỗi thư mục riêng giữ toàn quyền trên không gian LMS.

Sử dụng
about
shape