Tin tức chung

Hướng dẫn sử dụng hệ thống LMS bằng video

Bởi Admin User -

Phòng Công nghệ thông tin xin kính gửi đến quý thầy, cô bộ video hướng dẫn sử dụng Hệ thống học trực tuyến của UEH (LMS-UEH). Thầy, cô có thể theo dõi bằng cách truy cập vào các liên kết sau:

01. Đăng nhập vào hệ thống học trực tuyến của UEH (LMS)

02. Tạo khoá học và đưa sinh viên vào lớp

03. Cách chia nhóm học viên

04. Thêm tài nguyên vào khoá học

05. Cách tạo bài kiểm tra tự luận

06. Xem bài làm của sinh viên và chấm điểm

07. Thêm câu hỏi trắc nghiệm vào ngân hàng câu hỏi

08. Nhập câu hỏi trắc nghiệm từ file Word

8.5. Nhập câu hỏi trắc nghiệm từ file Word theo dạng XML (NEW)

09. Tạo bài kiểm tra từ ngân hàng câu hỏi

10. Xem bảng điểm và xuất dữ liệu ra file Excel

11. Tạo bài giảng có quiz bằng iSpring

12. Sao lưu và phục hồi khoá học

13. Nhân bản khoá học

14. Hướng dẫn sử dụng phần mềm chống đạo văn Turnitin trên hệ thống LMS

15. Hướng dẫn tạo bài giảng trực tuyến bằng BigBlueButton

16. Quản lý tiểu mục và cấp quyền giảng viên

17. Hướng dẫn giảng dạy trực tuyến đồng bộ Live Streaming trên LMS-UEH

Nội dung của bộ video này hướng tới việc giúp giảng viên và bộ phận quản lý ở các khoa nắm vững các thao tác tạo và quản trị nội dung lớp học, cũng như quản lý các lớp học thuộc bộ môn hay khoa của mình. Hy vọng các thầy, cô mới làm quen với Hệ thống học trực tuyến có thể nhanh chóng nắm vững các thao tác. Các thầy, cô đã từng sử dụng qua LMS cũng có thể xem lại khi cần.


Công tác thanh tra trên LMS

Bởi Admin User -


Kính gửi Quý Thầy/Cô một số điểm lưu ý khi sử dụng hệ thống LMS như sau:

- Đăng ký lớp học phần có sử dụng LMS vào giảng dạy thì sẽ đăng ký ở Khoa (lúc phân công giảng viên), thư ký khoa chuyển thông tin này qua phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí.

- Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí sẽ cập nhật thông tin đăng ký vào hệ thống quản lý đào tạo đại học và sau đại học.

- Hệ thống LMS có thực hiện quá trình thanh tra tự động; vì vậy đến ngày giảng, Thầy/Cô truy cập vào hệ thống LMS và tạo khóa học, khi tạo khóa học Thầy/Cô lưu ý: (1) khóa học phải tồn tại trên hệ thống trong suốt thời gian diễn ra lớp; (2) thông tin mã lớp học phần UEH phải điền đúng và giữ lại trong suốt khóa học, không được để rỗng; (3) nếu Thầy/Cô có dạy nhiều lớp học phần (mặc dù cùng môn giảng, cùng nội dung) thì phải tạo nhiều khóa học khác nhau trên hệ thống, mỗi khóa học đều ghi nhận một mã lớp học phần khác nhau.

- Khi kết thúc khóa học, Thầy/Cô có thể xóa khóa học trên hệ thống.

Về quy trình vận hành LMS, kính mời Thầy/Cô tham khảo thêm tại đây

LMS-UEHDanh mục khoá học