Tin tức chung

Picture of Admin LMS
Thông báo về sử dụng tiện ích "Tự kiểm tra đạo văn" trên LMS
by Admin LMS - Monday, 18 March 2019, 3:57 PM
 

Trên LMS, hệ thống tự động giúp sinh viên, học viên, giảng viên có thể tự kiểm tra đạo văn. 

Truy cập tại đây: https://lms.ueh.edu.vn/course/view.php?id=3278

Sử dụng chức năng tự ghi danh vào khóa học (Enrol me) để vào khóa học và sử dụng tính năng này

Hệ thống không lưu giữ bài của bạn

Bên ...

Read the rest of this topic
(267 words)
 
Picture of Admin LMS
Thông báo về cuộc thi Tìm hiểu Văn hoá UEH và các quy tắc ứng xử
by Admin LMS - Wednesday, 14 November 2018, 9:22 AM
 

Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Văn hoá UEH và các quy tắc ứng xử" trên lms.ueh.edu.vn (sử dụng tài khoản có sẵn, không cần đăng ký trước).

Ngày thi: 08g00 - 20g30 ngày 14/11/2018.

Link làm bài trắc nghiệm: http://lms.ueh.edu.vn/course/view.php?id=7319

 

Thông tin chi tiết về kế hoạch, nội dung và thể lệ của chuỗi hoạt động xem tại: http://ctct.ueh.edu.vn/vanhoa

 
Picture of Admin LMS
Hướng dẫn sử dụng hệ thống LMS bằng video
by Admin LMS - Friday, 12 May 2017, 4:26 PM
 

Phòng Công nghệ thông tin xin kính gửi đến quý thầy, cô bộ video hướng dẫn sử dụng Hệ thống học trực tuyến của UEH (LMS-UEH). Thầy, cô có thể theo dõi bằng cách truy cập vào các liên kết sau:

01. Đăng nhập vào hệ thống học trực tuyến của UEH (LMS)

02. Tạo khoá học và đưa sinh viên vào lớp

03. ...

Read the rest of this topic
(278 words)
 
Picture of Admin LMS
Công tác thanh tra trên LMS
by Admin LMS - Saturday, 9 July 2016, 4:44 PM
 

Kính gửi Quý Thầy/Cô một số điểm lưu ý khi sử dụng hệ thống LMS như sau:

- Đăng ký lớp học phần có sử dụng LMS vào giảng dạy thì sẽ đăng ký ở Khoa (lúc phân công giảng viên), thư ký khoa chuyển thông tin này qua phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí.

- Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí sẽ cập nhật ...

Read the rest of this topic
(231 words)