Tin tức chung

Tài khoản truy cập Hệ thống học trực tuyến lms.ueh.edu.vn

 
Hình của Định Võ Hà Quang
Tài khoản truy cập Hệ thống học trực tuyến lms.ueh.edu.vn
Bởi Định Võ Hà Quang - Monday, 25 January 2016, 1:47 PM
 

Kính gửi Quý Thầy/Cô, học viên sinh viên các Khóa/Hệ tại UEH,

Tài khoản truy cập vào Hệ thống học trực tuyến (lms.ueh.edu.vn) như sau:


- Giảng viên/Cán bộ quản lý UEH: Đăng nhập bằng tài khoản Email UEH (@ueh.edu.vn), xác thực trung gian qua Google.

- Sinh viên/Học viên UEH: Đăng nhập bằng tài khoản tên đăng nhập (username) là mã số sinh viên, mật khẩu được cấp tại các hệ thống quản lý đào tạo (Đai học: online.ueh.edu.vn / Sau đại học: online.sdh.ueh.edu.vn).

- Đối với Sinh Viên/Học viên được cấp email UEH (@st.ueh.edu.vn): Ngoài cách đăng nhập ở trên có thể đăng nhập bằng Google.

Lưu ý: 

- Không thay đổi mật khẩu ở Hệ thống học trực tuyến.

- Thay đổi mật khẩu ở các hệ thống quản lý đào tạo sẽ được tự động cập nhật qua Hệ thống học trực tuyến trong vòng 24 giờ.