Tin tức chung

Hướng dẫn sử dụng tính năng giảng dạy đồng bộ trực tuyến - Live Streaming trên LMS-UEH

Hướng dẫn sử dụng tính năng giảng dạy đồng bộ trực tuyến - Live Streaming trên LMS-UEH

by Admin User -
Number of replies: 0


Kính mời quý Thầy, Cô xem clip sau đây để biết cách sử dụng:

Tính năng giảng dạy đồng bộ trực tuyến - Live Streaming trên LMS-UEH

 BBB

https://www.youtube.com/embed/hLo2g7O9mWg