E-commerce Business Strategy (Chiến lược kinh doanh trong TMĐT)

Để có được lợi thế cạnh tranh trên thị trường Thương mại điện tử (TMĐT), doanh nghiệp cần một chiến lược chi tiết nêu rõ các giai đoạn chuyển mình và các biện pháp triển khai cho từng giai đoạn. Việc xác định được chiến lược kinh doanh TMĐT sẽ giúp doanh nghiệp có được cái nhìn toàn diện về thị trường, sản phẩm kinh doanh và tiềm năng phát triển của thương hiệu.

HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ (MIS) 23C9INF50900802

Hệ thống thông tin đóng vai trò trung tâm trong nhiều khía cạnh của hoạt động kinh doanh, và là một trong các bộ phận chức năng quan trọng nhất tạo nên sự thành công của mọi tổ chức kinh tế xã hội hiện đại. Môn học này giới thiệu cho sinh viên về các HTTT, vai trò của các HTTT trong môi trường kinh doanh hiện đại, những vấn đề cần cân nhắc trong việc phát triển và quản trị các HTTT nhằm góp phần tạo ra những hàng hoá và dịch vụ có chất lượng cao và dành được lợi thế cạnh tranh. Môn học cũng trình bày cơ sở Công nghệ thông tin của các HTTT, các vấn đề về  riêng tư và bảo mật thông tin, đạo đức và xã hội có liên quan.


Hệ thống thông tin quản lý (MIS)

Hệ thống thông tin đóng vai trò trung tâm trong nhiều khía cạnh của hoạt động kinh doanh, và là một trong các bộ phận chức năng quan trọng nhất tạo nên sự thành công của mọi tổ chức kinh tế xã hội hiện đại. Môn học này giới thiệu cho sinh viên về các HTTT, vai trò của các HTTT trong môi trường kinh doanh hiện đại, những vấn đề cần cân nhắc trong việc phát triển và quản trị các HTTT nhằm góp phần tạo ra những hàng hoá và dịch vụ có chất lượng cao và dành được lợi thế cạnh tranh. Môn học cũng trình bày cơ sở Công nghệ thông tin của các HTTT, các vấn đề về  riêng tư và bảo mật thông tin, đạo đức và xã hội có liên quan.


Thương mại điện tử

Thương mại điện tử (eCommerce) là sự mua bán sản phẩm hay dịch vụ trên các hệ thống điện tử như Internet và các mạng máy tính.

“Thương mại điện tử (hay thương mại trực tuyến) bao gồm việc sản xuất, quảng cáo, bán hàng và phân phối sản phẩm được mua bán và thanh toán trên mạng Internet, nhưng được giao nhận một cách hữu hình, cả các sản phẩm giao nhận cũng như những thông tin số hoá thông qua mạng Internet”. Việc mua bán hàng hóa trên Shopee, Lazada hoặc qua website thương mại là các ví dụ về thương mại điện tử nổi bật.

Các hoạt động thương mại điện tử chủ yếu bao gồm:

  • Mua bán và trao đổi hàng hóa, dịch vụ trực tuyến
  • Mua bán vé trực tuyến
  • Thanh toán online
  • Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng online

Giới thiệu hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP)

Môn học sẽ cung cấp cho sinh viên các kiến thức về:

  • Các khái niệm của hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) 
  • Thành phần chính và cách thức hoạt động của hệ thống ERP 
  • Mục tiêu của một hệ thống ERP và những ưu nhược điểm của nó.
  • Vấn đề triển khai ERP trong doanh nghiệp.