Kinh tế Vi Mô

Kinh tế vi mô là môn học nhập môn của sinh viên khối ngành Kinh tế - Kinh doanh và Quản lý, giảng dạy về các nguyên tắc cơ bản của kinh tế vi mô.

 Môn học này sẽ giúp chúng ta ra quyết định và hiểu thế giới vận hành như thế nào thông qua việc nghiên cứu hành vi của các chủ thể kinh tế trong thị trường đối với việc ra quyết định phân bổ hiệu quả các nguồn lực khan hiếm. Môn học tập trung vào động cơ, cách thức ra quyết định của các chủ thể và sự tương tác ảnh hưởng đến các chủ thể khác cũng như tổng thể nền kinh tế. Môn học còn chỉ ra những thất bại của thị trường, vốn là cơ sở cho những biện pháp điều chỉnh của chính phủ hướng đến tính hiệu quả tối ưu trong điều kiện cân bằng tổng thể có cạnh tranh

Thẩm định dự án đầu tư công

Môn học cung cấp kiến thức và kỹ năng cho sinh viên về thẩm định dự án đầu tư công. Thẩm định là bước quan trọng trong quá trình hình thành và triển khai dự án bởi khi nguồn lực hạn chế thì việc lựa chọn những dự án có khả năng phát huy hiệu quả tốt, ngăn chặn những dự án còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nhiều rủi ro về tài chính, kinh tế, xã hội và môi trường là một nhiệm vụ cần thiết trước khi quyết định đầu tư, nhất là đối với những dự án đầu tư công có quy mô lớn, có tầm ảnh hưởng rộng trong xã hội. Nội dung học phần được chia thành 6 chương gồm các kiến thức thẩm định về tài chính, kinh tế, rủi ro, tài trợ vốn và tác động của dự án đến các bên liên quan.

Trước tiên, ở phần tổng quan về thẩm định dự án đầu tư công, sinh viên sẽ được trang bị kiến thức về dự án, về quy trình phát triển một dự án nói chung, trong đó nhấn mạnh đến vị trí, vai trò của công tác thẩm định dự án. Tiếp đó,  khi đánh giá một dự án thì vấn đề tài chính được xem là một phần quan trọng đối với các bên liên quan, nhất là chủ đầu tư, vì vậy, sinh viên sẽ được trang bị một số chỉ số tài chính có ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của dự án, tìm hiểu cách xây dựng bảng ngân lưu và đánh giá dưới góc nhìn phân tích tài chính. Ngoài ra, mỗi dự án có ảnh hưởng và chịu sự ảnh hưởng bởi nhiều lĩnh vực khác nhau, vì vậy, để kiểm soát và đánh giá mức độ ảnh hưởng của những tác động này, sinh viên sẽ được trang bị kiến thức liên quan đến phân tích kinh tế, phân tích lợi ích và chi phí trên nhiều thị trường khác nhau như thị trường không biến dạng, thị trường biến dạng do chính sách thuế. Sinh viên cũng cần tự nghiên cứu thêm thị trường biến dạng do trợ cấp, giá sàn, giá trần, độc quyền, v.v.v. Một trong các nhiệm vụ quan trọng của công tác thẩm định dự án là kiểm soát và phát hiện những rủi ro, vì vậy, nội dung học phần cũng sẽ cung cấp kiến thức, kỹ năng và một số công cụ có liên quan đến việc phân tích rủi ro như phân tích độ nhạy, phân tích tình huống, phân tích mô phỏng, v.v.v. Sinh viên được trang bị kiến thức liên quan đến việc tài trợ dự án trong đó đề cập đến những vấn đề liên quan đến tài trợ vốn như nguồn tài trợ, cơ chế giám sát và thu hồi vốn tài trợ và tìm hiểu qua một số ví dụ thực tiễn.  Phần cuối của môn học này, sinh viên sẽ tìm hiểu về tác động của dự án đối với những bên liên quan như vấn đề xóa đói giảm nghèo, phân phối, vấn đề ảnh hưởng của dự án đến các thị trường khác nhau.

Ngoài kiến thức, sinh viên cũng được trang bị những kỹ năng thực hành trên máy tính, kỹ năng tổ chức và thảo luận nhóm, tìm hiểu từ chuyên gia để nắm rõ các vấn đề triển khai dự án từ thực tiễn, tìm hiểu những vấn đề có liên quan đến việc phát triển một dự án đầu tư công như tác động về môi trường, về xã hội, về chính trị, về an ninh quốc phòng, về vấn đề giới và hòa nhập xã hội.