Tin tức chung

Công tác thanh tra trên LMS

Công tác thanh tra trên LMS

by Admin User -
Number of replies: 0


Kính gửi Quý Thầy/Cô một số điểm lưu ý khi sử dụng hệ thống LMS như sau:

- Đăng ký lớp học phần có sử dụng LMS vào giảng dạy thì sẽ đăng ký ở Khoa (lúc phân công giảng viên), thư ký khoa chuyển thông tin này qua phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí.

- Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí sẽ cập nhật thông tin đăng ký vào hệ thống quản lý đào tạo đại học và sau đại học.

- Hệ thống LMS có thực hiện quá trình thanh tra tự động; vì vậy đến ngày giảng, Thầy/Cô truy cập vào hệ thống LMS và tạo khóa học, khi tạo khóa học Thầy/Cô lưu ý: (1) khóa học phải tồn tại trên hệ thống trong suốt thời gian diễn ra lớp; (2) thông tin mã lớp học phần UEH phải điền đúng và giữ lại trong suốt khóa học, không được để rỗng; (3) nếu Thầy/Cô có dạy nhiều lớp học phần (mặc dù cùng môn giảng, cùng nội dung) thì phải tạo nhiều khóa học khác nhau trên hệ thống, mỗi khóa học đều ghi nhận một mã lớp học phần khác nhau.

- Khi kết thúc khóa học, Thầy/Cô có thể xóa khóa học trên hệ thống.

Về quy trình vận hành LMS, kính mời Thầy/Cô tham khảo thêm tại đây

LMS-UEH