HPTA3-HKC2023-K48-LUẬT KT- 304

TIẾNG ANH HỌC PHẦN 3  HỌC  VÀO HỌC KỲ CUỐI 2023,  THEO TKB  THÌ LỚP SẼ BẮT ĐẦU HỌC NGÀY 14/8/2023  - DỰ KIẾN KẾT THÚC NGÀY 14/10/2023   ,  MỖI BUỔI HỌC 05 TIẾT  TỪ 12.45  - 17.15 CHIỀU  THỨ 2 VÀ THỨ 3 HÀNG TUẦN .

GIÁO TRÌNH : MARKET LEADER - INTERMEDIATE  &  TOEIC ...

 

 LƯU Ý:  CHIỀU  NGÀY 15/8/2023   LỚP MỚI  BẮT ĐẦU HỌC , VÌ LÝ DO CÁ NHÂN NÊN GV SẼ VẮNG  LÊN LỚP  01 BUỔI HỌC VÀO  CHIỀU NGÀY 14/8/2023 . GV SẼ THỐNG NHẤT LỊCH GIẢNG BÙ 01 BUỔI  VẮNG  VỚI LỚP  SAU KHI LÀM VIỆC TRỰC TIẾP VỚI LỚP.