HPTA3-HKC2023-K48-KT-301

TIẾNG ANH HỌC PHẦN 3  HỌC  VÀO HỌC KỲ CUỐI 2023,  THEO TKB  THÌ LỚP SẼ BẮT ĐẦU HỌC NGÀY 14/8/2023  - DỰ KIẾN KẾT THÚC NGÀY 14/10/2023   ,  MỖI BUỔI HỌC 05 TIẾT  TỪ 700 -11.00 SÁNG THỨ 2 VÀ THỨ 3 HÀNG TUẦN .

GIÁO TRÌNH : MARKET LEADER - INTERMEDIATE  &  TOEIC ...


 LƯU Ý:  SÁNG  NGÀY 15/8/2023   LỚP MỚI  BẮT ĐẦU HỌC , VÌ LÝ DO CÁ NHÂN NÊN GV SẼ VẮNG  LÊN LỚP NGÀY 14/8/2023 .GV SẼ THỐNG NHẤT LỊCH GIẢNG BÙ 01 BUỔI  5 TIẾT NGÀY 14/8  VỚI LỚP  SAU KHI LÀM VIỆC TRỰC TIẾP VỚI LỚP.