CR47-F&B_Management

Chào mừng đến với thế giới hấp dẫn của quản trị dịch vụ ẩm thực trên du thuyền!  Có lẽ không có hoạt động trên đất liền nào cung cấp nhiều loại ẩm thực và chất lượng với các phương tiện hạn chế như được trang bị trên du thuyền. Hiệu quả của các phương tiện chế biến trên du thuyền đã tăng lên cùng với sự đa dạng và chất lượng. Tỷ lệ nhân sự là khá nhỏ so với số lượng hành khách nhưng có thể chế biến các món ăn tuyệt vời. 


Trong thời đại được đánh dấu bằng những thay đổi quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội và công nghệ, điều quan trọng là không được bỏ qua sự thay đổi mang tính biến đổi đang diễn ra trong thói quen ăn uống của hành khách. Với sự thịnh vượng ngày càng tăng, mọi người đang đón nhận sự tiện lợi, niềm vui và giá trị của việc ăn uống trên phương tiện thực hiện cuộc hành trình của họ.


Những mô hình thay đổi trong hành vi của người tiêu dùng có tác động sâu sắc đến dịch vụ ẩm thực trên du thuyền, làm thay đổi cơ bản cách thức quản lý hoạt động của nó. Khóa học này nhằm mục đích cung cấp sự hiểu biết toàn diện về vai trò của dịch vụ ẩm thực trên du thuyền cũng như cách thức độc đáo mà nó được tổ chức và vận hành.


Ngoài ra, khóa học còn chỉ ra bản chất phát triển của dịch vụ ẩm thực trên du thuyền. Từ một khởi đầu khiêm tốn là một dịch vụ cung cấp bữa ăn, giờ đây nó đã trở thành một dịch vụ năng động, dựa trên tinh thần phục vụ ngoại hạng, nơi trải nghiệm của khách hàng được ưu tiên hơn sản phẩm cốt lõi. Quản trị dịch vụ ẩm thực đòi hỏi một loạt các kỹ năng và bí quyết như sự sáng tạo, tư duy phân tích, kỹ năng giao tiếp và sự nhạy bén trong hoạt động.


Khóa học này nhằm cung cấp cho sinh viên nền tảng khái niệm vững chắc và các công cụ thiết thực cần thiết để thành công trong môi trường kinh doanh cạnh tranh ngày nay.