Topic 1 - A model of the Blended learning - (30:70)

  • The purpose of the training is to identify the appropriate blending process required to adapt UEH course syllabus to the desired allocations of course contents into 30% online and 70% face to face teachings. 
  • The Training sessions will provide a clear understanding of what must happen to meet the training requirements that have been defined, thus, end-users receive training in the knowledge, skills, and/or abilities required to support the new roles, pedagogical processes and/or technology. 


Các công cụ phục vụ giảng dạy Blended Learning

Khóa học được triển khai nhằm giúp cho giảng viên/cán bộ quản lý:
- Tổng quan về Internet, cách thức hoạt động của LMS-UEH
- Các phần cứng cần thiết cho sử dụng hệ thống LMS-UEH để giảng dạy
- Đăng nhập và sử dụng hệ thống
- Tạo khóa học, đưa sinh viên vào các khóa học
- Soạn slide/bài giảng, tài liệu học tập theo các tiêu chuẩn e-Learning
- Giảng bài qua video conference
- Kiểm tra, điểm danh trực tuyến
- Sử dụng kết quả học tập của người học
- Quản trị hệ thống (nếu được cấp quyền)

Thiết kế và sản xuất video giáo dục phục vụ đào tạo hỗn hợp (blended learning)

Sau khi kết thúc khoá học này, những kiến thức, kĩ năng lĩnh hội được sẽ giúp người học:

  • Hiểu rõ các đặc trưng của dạy học trực tuyến và nguyên tắc thiết kế kịch bản dạy học trực tuyến;
  • Nắm vững nguyên tắc biên tập, thiết kế tài nguyên đồ hoạ và đa phương tiện dùng trong dạy học trực tuyến;
  • Vận dụng các nguyên tắc lí thuyết để sản xuất một chuỗi bài giảng đa phương tiện phục vụ một chủ đề dạy học trực tuyến;
  • Trình bày các tài nguyên học liệu đa phương tiện trên LMS phục vụ triển khai dạy học trực tuyến

Người hướng dẫn: Đại Nguyễn Tấn