Các công cụ phục vụ giảng dạy Blended Learning

Khóa học được triển khai nhằm giúp cho giảng viên/cán bộ quản lý:
- Tổng quan về Internet, cách thức hoạt động của LMS-UEH
- Các phần cứng cần thiết cho sử dụng hệ thống LMS-UEH để giảng dạy
- Đăng nhập và sử dụng hệ thống
- Tạo khóa học, đưa sinh viên vào các khóa học
- Soạn slide/bài giảng, tài liệu học tập theo các tiêu chuẩn e-Learning
- Giảng bài qua video conference
- Kiểm tra, điểm danh trực tuyến
- Sử dụng kết quả học tập của người học
- Quản trị hệ thống (nếu được cấp quyền)