CTELG - HỒI QUY VỚI DỮ LIỆU BẢNG - DPA2201

Chương trình tập huấn Kỹ năng phân tích dữ liệu: Chuyên đề Hồi quy với dữ liệu bảng (Panel Data) được xây dựng nhằm trang bị cho người học kiến thức từ căn bản đến nâng cao trong việc ứng dụng các kỹ thuật, công cụ phân tích đối với dữ liệu dạng bảng; và dự báo mang tính định lượng trong kinh doanh và kinh tế. Chương trình cung cấp cho người học các công cụ, mô hình, phương pháp, và kiểm định đang được sử dụng phổ biến trên thế giới để xử lý dữ liệu, đem lại kết quả phục vụ cho việc kiểm định các yếu tố tác động và dự báo xu hướng trong tương lai. Học viên được cung cấp các bài giảng, bài tập  những tình huống và dữ liệu thực tế để có thể vận dụng hiệu quả cho việc phân tích dữ liệu, đáp ứng nhu cầu và đón đầu xu hướng sử dụng big data của các doanh nghiệp trong thập niên mới.

Với đối tượng học rất đa dạng về ngành nghề và chuyên môn, chương trình được thiết kế thành các chuyên đề, chia làm hai phần chính: (1) Kinh tế lượng cơ bản - Dữ liệu chéo gồm các chuyên đề: Hồi quy với dữ liệu chéo, Mở rộng hồi quy tuyến tính, Hồi quy với biến giả, Kiểm định và xử lý vấn đề đa cộng tuyến, Kiểm định và xử lý vấn đề phương sai thay đổi, Nguyên nhân, kiểm định và xử lý vấn đề nội sinh; và (2) Kinh tế lượng dữ liệu bảng gồm các chuyên đề: Hồi quy với dữ liệu bảngKiểm định và xử lý dữ liệu, Mô hình dữ liệu bảng hai chiều, Mô hình SUR, Phương pháp GMM, Phương pháp GMM với mô hình dạng bảng động, và chuyên đề Thực hành.