KỸ NĂNG HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ - KNHNLS_LA001_K46_UEH

CHƯƠNG I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TƯ VẤN PHÁP LUẬT VÀ KỸ NĂNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT

CHƯƠNG 2: KỸ NĂNG TIẾP XÚC KHÁCH HÀNG, KÝ KẾT HỢP ĐỒNG TƯ VẤN VÀ DUY TRÌ QUAN HỆ VỚI KHÁCH HÀNG

PHẦN THỰC HÀNH TÌNH HUỐNG : TƯ VẤN VỀ THÀNH LẬP VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY- LÀM BÀI THUYẾT TRÌNH VÀ THẢO LUẬN NHÓM

CHƯƠNG III:   KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU VỤ VIỆC VÀ XÁC ĐỊNH GIẢI PHÁP CHO VỤ VIỆC TƯ VẤN PHÁP LUẬT

CHƯƠNG IV CÁC HÌNH THỨC TƯ VẤN PHÁP LUẬT

CHƯƠNG V:  KỸ NĂNG ĐẠI DIỆN NGOÀI TỐ TỤNG