Logic học pháp lý - 22CLEG41103201

-        Tên môn học: Logic học pháp lý

-        Thông tin giảng viên phụ trách: Họ tên: Phạm Thị Minh Hải.

-        Email: minhhai131@gmail.com; Haiptm@ueh.edu.vn

-        SĐT/Zalo: 0906778838