Khóa đào tạo Quản lý Kinh tế - Tài chính dành cho ngành Y Tế - đợt tháng 6 - 2023 và tháng 9 - 2023

Trang bị kiến thức kinh tế, tài chính, kỹ năng quản trị điều hành cho các đối tượng khác ngành có nhu cầu phục vụ trong công việc. (Luật sư, Kỹ sư, Y – Bác sĩ, lực lượng vũ trang…) 

Chương trình đào tạo Nhà Quản trị cấp cao của Tổng công ty Điện lực TP.HCM - EVNHCMC 2023

Chương trình đào tạo “Nhà quản trị cấp cao” dành cho đội ngũ lãnh đạo cấp cao, gồm:

- Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng;

- Lãnh đạo các Ban/Văn phòng Tổng Công ty;

- Các cán bộ thuộc diện quy hoạch vào các chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên, Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng của Tổng Công ty;

- Giám đốc các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty.

Chương trình đào tạo “Nhà quản trị cấp cao” được thiết kế riêng nhằm cập nhật những kiến thức về quản trị như Quản trị sự thay đổi; Quản trị sáng tạo và đổi mới, Quản trị chia sẻ thông tin, Quản trị chất lượng toàn diện và các kiến thức mới như Chuyển đổi số và phát triển bền vững, năng lượng xanh, năng lượng tái tạo; những kỹ năng cần có ở nhà lãnh đạo trong thời đại mới như các công cụ, phương pháp quản trị nguồn nhân lực theo chuẩn quốc tế, cải thiện sự trải nghiệm của nhân viên; Cách thức truyền cảm hứng và giữ chân nhân tài…

KHÓA ĐÀO TẠO QUẢN LÝ KINH TẾ - TÀI CHÍNH

Trang bị kiến thức kinh tế, tài chính, kỹ năng quản trị điều hành cho các lãnh đạo bệnh viện và cơ sở y tế, góp phần cùng ngành Y tế chuẩn hóa, nâng cao năng lực quản trị.