KLTN CÁC LỚP BUỔI TỐI

CHÀO CÁC ANH CHỊ

NƠI NỘP KLTN FILE MỀM

CÁC ANH CHỊ KHÔNG CẦN NỘP BẢN CỨNG / BẢN GIẤY CHO GVHD 

CỔNG  NỘP TRÊN LMS 

BÀI KHI GỬI TRÊN LMS CHỈ ĐƯỢC GỬI 1 LẦN, VÌ THẾ ANH/ CHỊ CẦN CHỈNH SỬA BÀI ĐỂ HẠ TỶ LỆ TEST ĐẠO VĂN XUỐNG RỒI HÃY NỘP TRÊN CỔNG LMS.

CHÚC CÁC ANH CHỊ HOÀN THÀNH TỐT KLTN!

CÔ HOÀNG

KLTN K46 ĐỢT 1 NĂM 2023 - CÔ NGÔ DIỄM HOÀNG

CHÀO CÁC BẠN!

NƠI NỘP KLTN FILE MỀM

CÁC BẠN KHÔNG CẦN NỘP BẢN CỨNG / BẢN GIẤY CHO GVHD 

CỔNG NỘP BÀI CÓ CÀI CỔNG TEST ĐẠO VĂN TỰ ĐỘNG.

BÀI KHI GỬI TRÊN LMS CHỈ ĐƯỢC GỬI 1 LẦN, VÌ THẾ BẠN CẦN CHỈNH SỬA BÀI ĐỂ HẠ TỶ LỆ TEST ĐẠO VĂN XUỐNG RỒI HÃY NỘP TRÊN CỔNG LMS, SAU KHI NỘP BÀI XONG TRÊN LMS HỆ THỐNG SẼ RA KẾT QUẢ TEST

( THƯỜNG KẾT QUẢ TEST TỰ ĐỘNG SẼ CAO, GVHD SẼ CHỈNH TỶ LỆ 100 TỪ VÀ GỬI KẾT QUẢ LẠI CÁC ANH CHỊ)

CHÚC CÁC BẠN HOÀN THÀNH TỐT KLTN!

LƯU Ý: CHỖ XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP PHẢI KÝ TAY, CÓ MỘC ĐỎ, SV SẼ CHỤP HÌNH/ SCAN LẠI RỒI NỘP FILE CHO GV

CÔ HOÀNG.