TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI DOANH NGHIỆP

Trong xã hội hiện đại, mặc dù chính phủ và các tổ chức phi lợi nhuận có vai trò quan trọng với TNXH, nhưng các DN cũng phải có trách nhiệm đối với xã hội. Vì
–Để phát triển được, trong quá trình hoạt động các DN sẽ tương tác với các bên liên quan.
–Quá trình này đòi hỏi các hoạt động phải dựa trên quy tắc và mong muốn của các bên.
- Sự tương tác giữa các DN và xã hội (các bên liên quan) hình thành nên TNXH của DN (CSR).

Môn học này, chúng ta sẽ khám phá cách công ty tạo ra giá trị, thông qua thực hiện trách nhiệm xã hội một cách có chiến lược của doanh nghiệp (CSR chiến lược ).
–CSR Chiến lược được hiểu dựa trên cơ sở giải quyết các vấn đề liên quan đến lợi ích kinh tế giữa các bên liên quan kết hợp với tâm lý con người để giải thích cách thức thị trường hoạt động và cách các DN tạo ra giá trị.
–Hiểu được các quy trình này cho phép các nhà quản lý xây dựng một lợi thế cạnh tranh chiến lược cho công ty. Như vậy, CSR chiến lược là trung tâm của sự thành công trong kinh doanh trong thế kỷ 21.

QUẢN TRỊ HỌC N2-105 - sáng thứ bảy

•Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức quản trị cơ bản và tổng quát nhằm giúp sinh viên có sự hiểu biết toàn diện về tổ chức và vận hành tổ chức
•Trong bối cảnh cạnh tranh năng động và đổi mới đa dạng như hiện nay, môn học không chỉ cần thiết trong việc xây dựng nền tảng tri thức về tổ chức đối với người học, mà còn cung cấp nhiều kỹ năng làm việc và công cụ giải quyết công việc hiệu quả Đây là nền tảng cơ bản và hữu ích giúp sinh viên có thể trở thành nhân viên chuyên nghiệp, thành viên hiệu quả của đội nhóm và nhà quản lý thành công.
Do là kiến thức nền tảng nên môn học phù hợp và thật sự cần thiết với sinh viên tất cả các chuyên ngành thuộc khối ngành kinh tế.

QUẢN TRỊ HỌC - N2-505 CHIỀU THỨ 6

•Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức quản trị cơ bản và tổng quát nhằm giúp sinh viên có sự hiểu biết toàn diện về tổ chức và vận hành tổ chức
•Trong bối cảnh cạnh tranh năng động và đổi mới đa dạng như hiện nay, môn học không chỉ cần thiết trong việc xây dựng nền tảng tri thức về tổ chức đối với người học, mà còn cung cấp nhiều kỹ năng làm việc và công cụ giải quyết công việc hiệu quả Đây là nền tảng cơ bản và hữu ích giúp sinh viên có thể trở thành nhân viên chuyên nghiệp, thành viên hiệu quả của đội nhóm và nhà quản lý thành công.
•Do là kiến thức nền tảng nên môn học phù hợp và thật sự cần thiết với sinh viên tất cả các chuyên ngành thuộc khối ngành kinh tế.