Quản trị định chế tài chính và hiệp ước Basel-CH TPHCM- Tối thứ 4- Nguyễn Quốc Anh

04/01/2023 - 05/04/2023

Thứ Tư, 18g00 - 21g25, B1-1408, 04/01/2023->05/04/2023, 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10, TP.HCM (Khu B1)

Thứ Tư, 18g00 - 21g25, ONLINE, 11/01/2023->01/02/2023, Học online


LUẬT NGÂN HÀNG-VB2-ĐH-GV Nguyễn Quốc Anh

05/10/2022 - 28/11/2022

Thứ Tư, 17g45 - 21g10, B1-1001, 05/10/2022->26/10/2022, 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10, TP.HCM (Khu B1)

Thứ Hai, 17g45 - 21g10, B1-808, 10/10/2022->28/11/2022, 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10, TP.HCM (Khu B1)


LUẬT NGÂN HÀNG - LT26- Thứ 3,5- Nguyễn Quốc Anh

09/08/2022 - 04/10/2022

Thứ Ba, 17g45 - 21g10, B1-706, 09/08/2022->04/10/2022, 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10, TP.HCM (Khu B1)

Thứ Năm, 17g45 - 21g10, B1-706, 11/08/2022->25/08/2022, 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10, TP.HCM (Khu B1)