Kiểm tra đạo văn dành cho giảng viên, người học

Tiện ích tự kiểm tra luận văn chỉ dành cho học giảng viên, người học tại UEH. Các bạn phải đăng nhập bằng tài khoản online (Mã sinh viên) hoặc đăng nhập bằng email UEH.

Tiện ích này giúp người dùng cải thiện khả năng tự học tập bằng cách tự kiểm tra đạo văn các sản phẩm học thuật của mình.

Để tiếp tục các bạn vui lòng click vào Enrol me.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng: nhấn vào đây 

Lưu ý: Từ Word lưu tập tin sang PDF (Save as) sau đó upload PDF để quét đạo văn, sau 15 phút vào lại (Refresh) để xem kết quả.

Mọi thắc mắc các bạn vui lòng liên hệ qua e-mail thầy Châu Quốc Long (phòng Công nghệ thông tin) long@ueh.edu.vn