Kiểm tra đạo văn dành cho giảng viên, người học

Tiện ích tự kiểm tra luận văn dành cho học giảng viên, người học tại UEH.

Tiện ích này giúp người dùng cải thiện khả năng tự học tập bằng cách tự kiểm tra đạo văn các sản phẩm học thuật của mình.

Học viên click vào Enrol me để truy cập vào khóa học