CTELG - BẤT ĐỘNG SẢN - BDS23XX

Chương trình đào tạo, bồi dưỡng Kiến thức hành nghề Môi giới bất động sản và Điều hành sàn giao dịch bất động sản được thiết kế theo chương trình khung của Bộ Xây dựngđồng thời, bổ sung các nội dung mang tính ứng dụng thực tiễn nhằm trang bị cho người học kiến thức, kinh nghiệm, và kỹ năng để người học có thể độc lập thực hiện một cuộc môi giới bất động sản và điều hành sàn giao dịch bất động sản.

Với đối tượng học rất đa dạng về ngành nghề và chuyên môn, mỗi chương trình đào tạo (Kiến thức hành nghề Môi giới bất động sản và Điều hành sàn giao dịch bất động sản) được chia làm hai phần chính: (1) Kiến thức chung  (2) Kiến thức chuyên môn, được thiết kế thành các chuyên đề: Pháp luật liên quan đến kinh doanh bất động sản, Thị trường bất động sản, Đầu tư kinh doanh bất động sản, Phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản, Tổng quan về dịch vụ môi giới bất động sản, Tổ chức điều hành sàn giao dịch bất động sản, Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản, và chuyên đề Thực hành.

Bên cạnh kiến thức về môi giới và điều hành sàn giao dịch bất động sản, chương trình còn hướng đến trang bị cho người học các kiến thức về pháp luật, phòng chống rửa tiền để người học có thể chủ động trong việc thực hiện một cuộc môi giới và điều hành sàn giao dịch bất động sản tuân thủ các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.


CTELG - ĐỊNH GIÁ BĐS - BDG23XX

Chương trình tập huấn Định giá bất động sản trang bị cho người học kiến thức, kinh nghiệm, và kỹ năng để người học có thể độc lập thực hiện một cuộc định giá bất động sản, như: kiến thức tổng quan về bất động sản và thị trường bất động sản, phương thức thu thập, phân tích số liệu, và quy trình định giá bất động sản. Đồng thời, chương trình hướng đến các cơ sở giá trị, nguyên tắc, cách tiếp cận, và phương pháp định giá bất động sản; cũng như giới thiệu các kĩ năng cần thiết để người học có thể đưa ra kết quả về giá trị bất động sản một cách hợp lý và thuyết phục.

CTELG - THẨM ĐỊNH GIÁ - TDG23XX (VCB)

Chương trình đào tạo Nghiệp vụ Thẩm định giá được thiết kế theo chương trình khung của Bộ Tài chính đồng thời bổ sung các nội dung mang tính ứng dụng thực tiễn nhằm trang bị cho người học kiến thức, kinh nghiệm, và kỹ năng để người học có thể độc lập thực hiện một cuộc thẩm định giá, như: kiến thức tổng quan về thị trường, phương thức thu thập, phân tích số liệu, và quy trình thẩm định giá. Đồng thời, chương trình hướng đến các cơ sở giá trị, nguyên tắc, cách tiếp cận, và phương pháp thẩm định giá các loại hình tài sản; cũng như giới thiệu các kĩ năng cần thiết để người học có thể đưa ra kết quả về giá trị một cách hợp lý và thuyết phục. Với đối tượng học rất đa dạng về ngành nghề và chuyên môn, chương trình được thiết kế thành các chuyên đề, chia làm hai phần chính: (1) Kiến thức chung gồm các chuyên đề: Nguyên lý căn bản về thẩm định giá, Nguyên lý hình thành giá cả thị trường, và Pháp luật áp dụng trong lĩnh vực giá và thẩm định giá; và (2) Kiến thức chuyên ngành gồm các chuyên đề: Thẩm định giá bất động sản, Thẩm định giá máy - thiết bị, Thẩm định giá doanh nghiệp, và Thẩm định giá tài sản vô hình. Bên cạnh nghiệp vụ thẩm định giá, chương trình còn hướng đến trang bị cho người học các kiến thức về pháp luật để người học có thể chủ động trong việc thực hiện một cuộc thẩm định giá độc lập tuân thủ các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

CTELG - THẨM ĐỊNH GIÁ - TDG23XX

Chương trình đào tạo Nghiệp vụ Thẩm định giá được thiết kế theo chương trình khung của Bộ Tài chính đồng thời bổ sung các nội dung mang tính ứng dụng thực tiễn nhằm trang bị cho người học kiến thức, kinh nghiệm, và kỹ năng để người học có thể độc lập thực hiện một cuộc thẩm định giá, như: kiến thức tổng quan về thị trường, phương thức thu thập, phân tích số liệu, và quy trình thẩm định giá.

Đồng thời, chương trình hướng đến các cơ sở giá trị, nguyên tắc, cách tiếp cận, và phương pháp thẩm định giá các loại hình tài sản; cũng như giới thiệu các kĩ năng cần thiết để người học có thể đưa ra kết quả về giá trị một cách hợp lý và thuyết phục. 

Với đối tượng học rất đa dạng về ngành nghề và chuyên môn, chương trình được thiết kế thành các chuyên đề, chia làm hai phần chính: (1) Kiến thức chung gồm các chuyên đề: Nguyên lý căn bản về thẩm định giá, Nguyên lý hình thành giá cả thị trường, và Pháp luật áp dụng trong lĩnh vực giá và thẩm định giá; và (2) Kiến thức chuyên ngành gồm các chuyên đề: Thẩm định giá bất động sản, Thẩm định giá máy - thiết bị, Thẩm định giá doanh nghiệp, và Thẩm định giá tài sản vô hình.

Bên cạnh nghiệp vụ thẩm định giá, chương trình còn hướng đến trang bị cho người học các kiến thức về pháp luật để người học có thể chủ động trong việc thực hiện một cuộc thẩm định giá độc lập tuân thủ các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.


CTELG - THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ - DAN23XX

Chương trình tập huấn Thẩm định dự án đầu tư cung cấp cho người học cái nhìn tổng quát về hoạt động thẩm định dự án; cung cấp kiến thức cơ bản liên quan đến cách thức để tiến hành thẩm định độc lập một dự án đầu tư. Chương trình được chia thành các chủ đề và người học sẽ được cung cấp thêm các bài tập tình huống để thực hành thêm ngoài giờ học. Các buổi học sẽ tập trung phân tích và thảo luận các ví dụ để minh họa và làm rõ các luận điểm lý thuyết được trình bày trong từng bài giảng (được gửi trước cho học viên làm tài liệu tham khảo trước khóa học). 

Bên cạnh đó, trong quá trình học, học viên còn được giảng viên so sánh những điểm khác biệt cần lưu ý giữa thẩm định dự án đầu tư và thẩm định giá doanh nghiệp.

CTELG - THẨM ĐỊNH GIÁ ỨNG DỤNG: DOANH NGHIỆP & TÀI SẢN VÔ HÌNH - ABVZZ

Khoá huấn luyện được xây dựng để giúp người học tiến hành xác định giá trị doanh nghiệp (từ các công ty nhỏ đến niêm yết) và tài sản vô hình (nhãn hiệu). Chương trình được thiết kế để thu hút các học viên từ cấp độ trung cấp đến nâng cao, vì họ cần phát triển hoặc làm mới kiến thức cũng như cách thức áp dụng các mô hình thẩm định giá mới nhất về doanh nghiệp và tài sản vô hình vào thực tế.

CTELG - HỒI QUY VỚI DỮ LIỆU BẢNG - DPA23XX

Chương trình tập huấn Kỹ năng phân tích dữ liệu: Chuyên đề Hồi quy với dữ liệu bảng (Panel Data) được xây dựng nhằm trang bị cho người học kiến thức từ căn bản đến nâng cao trong việc ứng dụng các kỹ thuật, công cụ phân tích đối với dữ liệu dạng bảng; và dự báo mang tính định lượng trong kinh doanh và kinh tế. Chương trình cung cấp cho người học các công cụ, mô hình, phương pháp, và kiểm định đang được sử dụng phổ biến trên thế giới để xử lý dữ liệu, đem lại kết quả phục vụ cho việc kiểm định các yếu tố tác động và dự báo xu hướng trong tương lai. Học viên được cung cấp các bài giảng, bài tập  những tình huống và dữ liệu thực tế để có thể vận dụng hiệu quả cho việc phân tích dữ liệu, đáp ứng nhu cầu và đón đầu xu hướng sử dụng big data của các doanh nghiệp trong thập niên mới.

Với đối tượng học rất đa dạng về ngành nghề và chuyên môn, chương trình được thiết kế thành các chuyên đề, chia làm hai phần chính: (1) Kinh tế lượng cơ bản - Dữ liệu chéo gồm các chuyên đề: Hồi quy với dữ liệu chéo, Mở rộng hồi quy tuyến tính, Hồi quy với biến giả, Kiểm định và xử lý vấn đề đa cộng tuyến, Kiểm định và xử lý vấn đề phương sai thay đổi, Nguyên nhân, kiểm định và xử lý vấn đề nội sinh; và (2) Kinh tế lượng dữ liệu bảng gồm các chuyên đề: Hồi quy với dữ liệu bảngKiểm định và xử lý dữ liệu, Mô hình dữ liệu bảng hai chiều, Mô hình SUR, Phương pháp GMM, Phương pháp GMM với mô hình dạng bảng động, và chuyên đề Thực hành.

CTELG - THỰC CHIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ - DAU23XX

Chương trình tập huấn Thực chiến Thẩm định dự án đầu tư được thiết kế nhằm giúp cho người học nắm vững cách thức tính toán và thẩm định dự án đầu tư một cách đầy đủ nhất bằng Excel. Trên cơ sở dự án được tính toán, đi vào phân tích rủi ro dự án bằng các phương pháp cụ thể. Môn học được bắt đầu từ ôn lại tổng quan về thẩm định dự án đầu tư đến kết hợp hướng dẫn cụ thể sử dụng Excel khi tính toán và người học thực hành Excel tại lớp để nắm vững cách làm thực hành một dự án cụ thể. Thực hành các phương pháp phân tích rủi ro cho dự án đầu tư; người học có căn cứ đầy đủ để lựa chọn dự án đầu tư, làm cơ sở cho việc ra quyết định đầu tư. Việc xác định tỷ suất chiết khấu – thông số được cho là khó nhất cũng được đưa vào và hướng dẫn truy cập kho dữ liệu toàn cầu để xác định và tính toán.