Học phần Quản trị vận hành tour mang đến cho sinh viên các tình huống cần thiết kế và tổ chức và điều hành một chương trình tour. Các câu hỏi có liên quan như làm sao để có được các hoạt động và dịch vụ như một tour thường thấy. Lý thuyết được trình bày sẽ giúp sinh viên nhận ra cách tiếp cận vấn đề và lĩnh hội các kiến thức cần thiết để thiết lập một tổ chức để phát triển, quản lý và điều hành tour. Ngoài ra, các vấn đề phát sinh nổi cộm trong ngành lữ hành sẽ được giới thiệu để sinh viên nhận thấy sự cần thiết phải có tư duy linh hoạt trong cách phát triển sản phẩm lữ hành và phương pháp quản lý chất lượng của chúng. Quá trình này cũng chính là thời gian mà sinh viên cần hoàn tất bài tập tình huống kể trên.