Môn học Luật đất đai là môn học nghiên cứu tổng thể các quy định của pháp luật về đất đai. Nội dung của môn học có thể chia thành hai phần: phần chung và phần riêng.

Phần chung gồm các nội dung cơ bản tạo thành phần lý luận chung của ngành luật đất đai, như: Các vấn đề lý luận cơ bản về ngành luật đất đai; Quan hệ pháp luật đất đai; Chế độ sở hữu toàn dân về đất đai; Chế độ quản lý nhà nước về đất đai.

Phần riêng gồm các nội dung: Địa vị pháp lý của người sử dụng đất; Thủ tục hành chính trong quản lý, sử dụng đất đai; Giải quyết tranh chấp khiếu nại về đất đai; Các chế độ pháp lý về nhóm đất nông nghiệp và nhóm đất phi nông nghiệp.

1. Chủ thể tố tụng, Thẩm quyền Tòa án, chứng cứ chứng minh, biện pháp khan cấp tạm thời.

2. Sơ Thẩm, Phúc Thẩm, Giám đốc thẩm, Tái Thẩm.

3, Việc Dân sự.

4. Thi hành án.

1. Vai trò của gia đình trong xã hội.

2. Hôn nhân vợ chồng.

3. Quan hệ, ông bà, cha mẹ, con cái.

4. Ly hôn.

5.Thừa kế.

6. Quan hệ sau hôn năng.

 

 

1.Khai quat chung ve  Cong ty

2. Thanh lap

3. Giai the

4. Pha san

1. Luật pháp quy định về hợp đồng và cách thức áp dung.

2. Thương nhân và các chủ thể khác giao kết hợp đồng.

3. Khái quát về hợp đồng.

4. Kỹ năng đàm phán và thực hiện hợp đồng.

5. Hợp đồng mua bán hàng hóa.

6. Cung ứng dịch vụ.

7. Xúc tiến thương mại.

8. Trung gian thương mại.

9. Đấu thầu, đấu giá.

10. Nhượng quyền thương mại.

11. Gia công, logistic.

12. Trọng tài thương mại.