Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phần mềm mã nguồn mở để hình thành một kiến thức tổng quan về hệ điều hành và các công cụ. Sinh viên cần biết rõ:

I. Tổng quan về phần mềm mã nguồn mở

II. Các hệ điều hành Linux và đặc biệt là Fedora

III. Hệ thống tập tin Linux: cấu trúc, tổ chức và sử dụng hiệu quả

IV. Phần mềm thông dụng trên Linux: Office, Editors.

V. Lập trình Shell, đặc biệt Bash Shell

VI. Ngôn ngữ lập trình C và Java trên Linux

VII. Sử dụng mạng Linux