Tin tức chung

Ứng dụng LMS-UEH trên thiết bị di động

 
Hình của Admin LMS
Ứng dụng LMS-UEH trên thiết bị di động
Bởi Admin LMS - Monday, 25 January 2016, 1:51 PM
 
Hệ thống học trực tuyến LMS - UEH chính thức triển khai ứng dụng cho điện thoại và máy tính bảng.


- Tài về tại đây, hoặc tìm từ khóa "UEH" trên Play Store (đối với thiết bị chạy Android). 


- Tải về tại đây, hoặc tìm từ khóa "UEH" trên App Store (đối với thiết bị chạy iOS).

LMS - UEH