Tin tức chung

Hướng dẫn sử dụng tính năng giảng dạy đồng bộ trực tuyến - Live Streaming trên LMS-UEH

 
Picture of Admin LMS
Hướng dẫn sử dụng tính năng giảng dạy đồng bộ trực tuyến - Live Streaming trên LMS-UEH
by Admin LMS - Thursday, 6 February 2020, 1:42 PM
 

Kính mời quý Thầy, Cô xem clip sau đây để biết cách sử dụng:

Tính năng giảng dạy đồng bộ trực tuyến - Live Streaming trên LMS-UEH

 

https://www.youtube.com/embed/hLo2g7O9mWg