Tin tức chung

Các thông tin phổ biến và các thông báo

Diễn đànNgười khởi tạoPhúc đápBài viết gần đây nhất
Pinned[LMS đợt 2] Thông báo thời gian hoàn tất bài Hình của Định Võ Hà Quang Định Võ Hà Quang 0 Định Võ Hà Quang
Thu, 13 Jul 2017, 2:59 PM
PinnedHướng dẫn sử dụng hệ thống LMS bằng video Hình của Admin LMS Admin LMS 0 Admin LMS
Fri, 12 May 2017, 4:26 PM
Công tác thanh tra trên LMS Hình của Admin LMS Admin LMS 0 Admin LMS
Sat, 9 Jul 2016, 4:44 PM
Thông báo về quyền hạn trên LMS - UEH Hình của Đặng Thái Thịnh Đặng Thái Thịnh 0 Đặng Thái Thịnh
Sat, 30 Jan 2016, 10:44 AM
Ứng dụng LMS-UEH trên thiết bị di động Hình của Admin LMS Admin LMS 0 Admin LMS
Mon, 25 Jan 2016, 1:51 PM
Tài khoản truy cập Hệ thống học trực tuyến lms.ueh.edu.vn Hình của Định Võ Hà Quang Định Võ Hà Quang 0 Định Võ Hà Quang
Mon, 25 Jan 2016, 1:47 PM