Môn Tiếng Anh Giao tiếp Thương Mại tạo điều kiện cho sinh viên thực hành và phát triển năng lực

tiếng Anh - được xem như một công cụ giao tiếp trong môi trường kinh doanh quốc tế. Sinh viên

được học các thuật ngữ và từ vựng chuyên ngành có liên quan đến các chủ đề về kinh doanh quốc

tế. Ngoài ra, sinh viên còn có cơ hội ôn tập các chủ điểm ngữ pháp trọng tâm của tiếng Anh và vận

dụng các cấu trúc đó vào các tình huống giao tiếp. Các bài học trong chương trình đều nhằm mục

đích giúp sinh viên rèn luyện 4 kỹ năng: Nghe – Nói – Đọc – Viết.

 Kỹ năng nghe: Sinh viên có khả năng nắm được ý chính trong các đoạn phát biểu ngắn và có

thể nghe hiểu các chi tiết cũng như các đoạn thông báo hoặc tin nhắn ngắn và đơn giản. Ngoài ra,

sinh viên còn được luyện tập để làm được các bài nghe dưới dạng thi TOEIC.

 Kỹ năng nói: Sinh viên có thể tham gia các cuộc hội thoại ngắn và có thể thuật lại những thông

tin các nhân hay trình bày những ý kiến của mình. Sinh viên cũng được giới thiệu cách thuyết trình

và thực hành kỹ năng này theo nhóm.

 Kỹ năng đọc hiểu: sinh viên được đọc các bài báo (đã được chỉnh sửa cho phù hợp với trình độ

người học) và các bài đọc được trích ra từ các tạp chí với các chủ đề về kinh tế-thương mại, giúp

sinh viên mở rộng kiến thức về lĩnh vực kinh doanh cũng như thế giới thương mại. Ngoài việc phát

triển vốn từ vựng, sinh viên còn được hướng dẫn sử dụng các chiến thuật để đối phó với các bài thi

đọc hiều.

 Kỹ năng viết: Sinh viên được học các cấu trúc câu và cách viết từ câu đơn đến câu phức. Sinh

viên cũng được giới thiệu cách thức viết các đoạn văn (paragraph form) và cách diễn đạt ý chính

qua các câu chủ đề (topic sentences).

Sau khi hoàn tất môn học, sinh viên được kỳ vọng có được năng lực tiếng Anh (tối thiểu) tương

đương cấp độ A2 – CEFR.

16C1ENG51300181