GV: TRƯƠNG QUANG HÙNG

Lớp: IB10CLC

Phòng : 408

Học chiều thứ 3

Khóa học này giới thiệu lý thuyết kinh tế vi mô. Trong tâm của khóa học này là nghiên cứu cách cá nhân và xã hội đối phó với các vấn đề kinh tế cơ bản của tình trạng khan hiếm. Khóa học được chia làm 3 phần:

Phần thứ nhất  thảo luận  một số công cụ và khái niệm cơ bản của kinh tế vi mô,  cách thị trường hoạt động và mối quan hệ giữa phúc lợi và thị trường. Phần thứ 2 tập trung vào kinh tế khu vực công, giải thích sự thất bại của thị trường trong phân bổ nguồn lực và vai trò của chính phủ. Phần cuối cùng chuyển sang phân tích hành vi của người tiêu dùng và hành vi của doanh nghiệp trong các cấu trúc thị trường khác nhau