Giới thiệu cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu về tiền tệ thế giới, tỷ giá hối đoái, các nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ; đồng thời, ứng dụng các phương pháp phân tích cơ bản, kỹ thuật và các chiến lược kinh doanh trên thị trường ngoại hối thế giới.
Ngoài ra, học phần cũng giới thiệu cho sinh viên những kiến thức về hợp đồng ngoại thương, Incoterms, cách phát hành và lưu thông các phương tiện thanh toán và cách thực hiện các phương thức thanh toán quốc tế. Ngoài ra, sinh viên còn được giới thiệu những kiến thức về chứng từ trong thanh toán, thực hành kiểm tra bộ chứng từ và xử lý các tình huống tranh chấp phát sinh trong các giao dịch thương mại và dịch vụ quốc tế.