Khóa học này giới thiệu cho sinh viên nhiều địa danh du lịch, khí hậu, cự ly và các con đường tiếp cận chúng cũng như các đặc tính riêng biệt của các địa danh làm say mê bao du khách bốn phương. Khóa học trình bày các khung phân tích mà qua đó giúp sinh viên nhận dạng được các giá trị hấp dẫn du khách từ các địa danh đó, các phương pháp tôn tạo và khai thác chúng cho mục đích phát triển du lịch. 

Các đặc tính địa lý của địa danh được xem xét dưới góc nhìn về văn hóa như mức độ đáp ứng nhu cầu thưởng thức của du khách, hoạt động xúc tiến quảng bá, đặc điểm nhận dạng, tính chất di sản và giá trị giải trí. Ba phần chính của chương trình bàn đến sự phát triển và thay đổi từng phần của địa danh qua năm tháng, mối quan hệ với du lịch và sự vận dụng, khai thác không gian điểm đến. Bằng cách này, khóa học giúp người học tìm thấy các kết nối chủ lực giữa các chủ đề chính góp phần xác định qui mô của địa danh du lịch.