Các khóa học về hướng sử dụng Internet và e-Learning cho giảng viên/cán bộ quản lý và sinh viên.
Mục đích của các khóa học này nhằm:
- Giúp giảng viên/cán bộ quản lý và sinh viên nắm rõ tổng quan cách thức vận hành của hệ thống; cách kết nối mạng; đăng nhập vào hệ thống;
- Nắm vững các kiến thức cơ bản về máy tính, mạng máy tính;
- Nắm vững các kỹ năng sử dụng các phần mềm cơ bản như trình duyệt, Word, Excel, PowerPoint;
- Cách khắc phục một số lỗi xảy ra trong quá trình vận hành hệ thống.

Khóa học giúp cho sinh viên:
- Kết nối mạng với hệ thống LMS-UEH;
- Đăng nhập vào hệ thống;
- Sử dụng hệ thống để học trực tuyến;
- Sử dụng hệ thống để làm bài kiểm tra trực tuyến/ làm và nộp bài luận;
- Tra cứu tài nguyên trực tuyến;
- Cách thức tham gia diễn đàn trực tuyến với các bạn cùng lớp;
- Học online với giảng viên qua video conference.
Khóa học cho phép mọi người học tham gia bằng cách tự đăng ký.

Khóa học được triển khai nhằm giúp cho giảng viên/cán bộ quản lý:
- Tổng quan về Internet, cách thức hoạt động của LMS-UEH
- Các phần cứng cần thiết cho sử dụng hệ thống LMS-UEH để giảng dạy
- Đăng nhập và sử dụng hệ thống
- Tạo khóa học, đưa sinh viên vào các khóa học
- Soạn slide/bài giảng, tài liệu học tập theo các tiêu chuẩn e-Learning
- Giảng bài qua video conference
- Kiểm tra, điểm danh trực tuyến
- Sử dụng kết quả học tập của người học
- Quản trị hệ thống (nếu được cấp quyền)