Tiện ích tự kiểm tra luận văn dành cho học giảng viên, người học tại UEH.

Tiện ích này giúp người dùng cải thiện khả năng tự học tập bằng cách tự kiểm tra đạo văn các sản phẩm học thuật của mình.

Để biết mã ghi danh (enrollment key), các bạn vui lòng liên hệ qua e-mail thầy Châu Quốc Long (phòng Công nghệ thông tin) long@ueh.edu.vn

Tài liệu hướng dẫn sử dụng: nhấn vào đây