BUỔI ĐẦU : GV GIẢNG CHƯƠNG MỞ ĐẦU + MỘT PHẦN CHƯƠNG I

BÀI TẬP NHÓM : VIỆC HỌC TẬP TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH MANG LẠI Ý NGHĨA GÌ CHO SINH VIÊN HIỆN NAY ?

HẠN NỘP : TUẦN SAU

BUỔI ĐẦU : GV GIẢNG CHƯƠNG MỞ ĐẦU + MỘT PHẦN CHƯƠNG I.

BÀI TẬP NHÓM : MÔN HỌC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH MANG LẠI Ý NGHĨA NHƯ THẾ NÀO ĐỐI VỚI BẢN THÂN MỖI SINH VIÊN ?

HẠN NỘP : TUẦN SAU