Phân tích kinh doanh đề cập đến cách thức mà các tổ chức như doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ, và các cơ quan chính phủ có thể sử dụng dữ liệu để hiểu sâu và đưa ra quyết định tốt hơn. Phân tích kinh doanh được áp dụng trong vận hành, tiếp thị, tài chính, và hoạch định chiến giữa các bộ phận chức năng khác. Khả năng sử dụng dữ liệu điện tử một cách hiệu quả để ra quyết định nhanh chóng, chính xác và chuyên nghiệp đã là một lợi thế chiến lược quan trọng đối với các công ty khác nhau như WalMart, Google, Capital One, và Disney. Ví dụ, Capital One sử dụng khả năng phân tích chi tiết để cung cấp thẻ tín dụng phù hợp khách hàng hơn so với đối thủ cạnh tranh của họ. WalMart sử dụng phân tích để theo dõi và cập nhật hàng tồn kho theo cách mà cho phép phục vụ khách hàng của mình với chi phí đặc biệt thấp. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp hiện tại và gần đây như Palantir và Splunk được dựa trên các ứng dụng của phân tích để các cơ sở dữ liệu lớn. Với sự sẵn có ngày càng cao của nguồn thông tin sâu và rộng – gọi là "Big Data" - Phân tích kinh doanh đang trở thành một khả năng thậm chí còn quan trọng hơn đối với các doanh nghiệp ở tất cả các loại hình và tất cả các qui mô.

Học phần này sẽ cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về việc phân tích hoạt động kinh doanh và các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Học phần cũng giúp sinh viên hình thành các kỹ năng cần thiết để xử lý các tình huống thực tế trong hoạt động kinh doanh: phân tích, tổng hợp số liệu, giải quyết vấn đề.