Tin tức chung

Hình của Admin LMS
Hướng dẫn sử dụng hệ thống LMS bằng video
Bởi Admin LMS - Friday, 12 May 2017, 4:26 PM
 

Phòng Công nghệ thông tin xin kính gửi đến quý thầy, cô bộ video hướng dẫn sử dụng Hệ thống học trực tuyến của UEH (LMS-UEH). Thầy, cô có thể theo dõi bằng cách truy cập vào các liên kết sau:

01. Đăng nhập vào hệ thống học trực tuyến của UEH (LMS)

02. Tạo khoá học và đưa sinh viên vào lớp

03. ...

Đọc phần còn lại của chủ đề
(278 từ)
 
Hình của Admin LMS
Công tác thanh tra trên LMS
Bởi Admin LMS - Saturday, 9 July 2016, 4:44 PM
 

Kính gửi Quý Thầy/Cô một số điểm lưu ý khi sử dụng hệ thống LMS như sau:

- Đăng ký lớp học phần có sử dụng LMS vào giảng dạy thì sẽ đăng ký ở Khoa (lúc phân công giảng viên), thư ký khoa chuyển thông tin này qua phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí.

- Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí sẽ cập nhật ...

Đọc phần còn lại của chủ đề
(231 từ)
 
Hình của Đặng Thái Thịnh
Thông báo về quyền hạn trên LMS - UEH
Bởi Đặng Thái Thịnh - Saturday, 30 January 2016, 10:44 AM
 

Hệ thống LMS - UEH thông báo về quyền hạn của Giảng viên/CBQL và người học như sau:

Ban Chủ nhiệm khoa:

- Toàn quyền quản lý trên cây danh mục của đơn vị mình như: tạo các cây danh mục con, phân chia theo bộ môn, chuyên ngành đào tạo, hoặc theo khóa, bậc, hệ;

- Phân quyền cho giảng viên khi có giảng...

Đọc phần còn lại của chủ đề
(253 từ)
 
Hình của Admin LMS
Ứng dụng LMS-UEH trên thiết bị di động
Bởi Admin LMS - Monday, 25 January 2016, 1:51 PM
 
Hệ thống học trực tuyến LMS - UEH chính thức triển khai ứng dụng cho điện thoại và máy tính bảng.


- Tài về tại đây, hoặc tìm từ khóa "UEH" trên Play Store (đối với thiết bị chạy Android). 


- Tải về tại đây, hoặc tìm từ khóa "UEH" trên App Store (đối với thiết bị chạy iOS).

LMS - UEH